Menu Sluiten

Disclaimer

De informatie welke u van CISAE ontvangt per e-mail is steeds vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De inhoud van dit bericht en eventuele attachments mogen niet worden gebruikt gewijzigd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of worden verstrekt aan derden zonder nadrukkelijke toestemming van CISAE. Indien een ontvangen e-mail niet aan u is gericht of niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk de e-mail te retourneren aan de afzender en het origineel (inclusief eventuele attachments) en kopieën te verwijderen en eventuele hard copy’s te vernietigen.

CISAE staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en eventuele attachments, noch voor tijdige ontvangst daarvan. CISAE beveiligt haar netwerk met daartoe geëigende programmatuur maar kan niet garanderen dat verzonden berichten en/of attachments vrij zijn van virussen, wormen of trojan horses, noch dat deze worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

De aansprakelijkheid van CISAE is beperkt tot het bedrag waarop de door CISAE afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het dan geldende eigen risico. Op alle correspondentie en alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van CISAE van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te lezen op de website www.cisae.nl. Alle voorwaarden gebruikt door de ontvanger van dit bericht, worden uitdrukkelijk afgewezen.  

CISAE vraagt om uw naam en email adres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden nooit, zonder uw toestemming, aan derden verstrekt. Zie onze privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.